Folkepension

Ret til tidligere pension for de mest nedslidte


I dag er der store forskelle på, hvor længe man skal være på arbejdsmarkedet, før man kan gå på pension. Vi vil indføre en ny rettighed, så dem der har været længst på arbejdsmarkedet, i de hårdeste jobs, også kan gå tidligere på pension end i dag. Alle har ret til en værdig tilbagetrækning og gode pensionsår med børnebørnene.