Transport

Trafikal ligestilling


Transport er en livsnerve for Bornholm, men i dag er transporten for dyr og spænder ben for udvikling og jobskabelse.

 

Billigere billetter har afgørende betydning for passagerer, pendlere, erhvervsliv og turisme her på øen. Derfor arbejder jeg for trafikal ligestilling, så det kommer til at koste det samme at rejse over vand som over land.

 

Jeg arbejder til dagligt med transportpolitik og vil trække på min erfaring i arbejdet for bedre transportvilkår.