Uddannelse

Uddannelse til alle


Vi skal investere i mennesker. Som socialdemokrater har vi en ambition om, at vores børn skal blive den dygtigste generation nogensinde. Vi skal give alle vores børn og unge muligheden for selv at vælge og skabe deres eget liv. Det kræver et godt afsæt i stærke folkeskoler og gode ungdomsuddannelser.

 

Vi ved, at uddannelse er hele forudsætningen for, at vores unge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet, og det gælder i høj grad også her på øen. Samtidig skal vi blive bedre til at sikre opkvalificeringsmuligheder, efteruddannelse og sporskifte til brancher, hvor der er flere jobmuligheder.

Jeg tror, at vi kan blive endnu bedre til at tilbyde en unik uddannelsesoplevelse på vores ø og lave partnerskaber med vores virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så vi både kan fastholde og tiltrække unge, som gerne vil uddanne sig – også efter uddannelsen er endt.

Et eksempel kunne være helt særlige tilbud indenfor grønne uddannelser, som hænger godt sammen med Bright Green Island og satsningen på at være en grøn ø. En ø med fjernuniversitet, hvor man kan tage sin bachelor eller kandidatuddannelse med hjælp fra internet, video-forelæsninger og korte ophold på landets universiteter.

 

Inspireret af blandt andet Gotland ved vi, at en universitetsgren her på øen kan være med til at skabe udvikling og arbejdspladser. Man kunne forestille sig Bornholm som en foregangskommune - som super-fri-kommune – der får lov til at satse på nytænkende og fremsynede tiltag. Det gælder også uddannelse indenfor andre styrkeområder som turisme og fødevarer.