Ulighed

Mindre skævt Danmark


Vi har brug for en stærk regionalpolitik. Mindre centralisering og mere Bornholm. Regeringen har gang på gang fremlagt politik, der med kirurgisk præcision gavner dem, der har mest i forvejen. Jeg vil et centraliseringsstop, bevare de folkevalgte i sundhedsvæsenet, reel trafikal ligestilling og uddannelsesmuligheder i alle dele af landet.